لهجه زیبای تربتی

اختلاط    akhtelat      گفتگو

اسنی     osnh            هوو

اشتو       eshtov     چطور

اشتوکی                 عجله ای

بق         bogh          لب و گونه

تقل         teghal       تقلب

تمبو        tomboo     زیر شلواری

چقل        cheghal     زبر و درشت

چوری     choori      النگو

حولی       hovli       حیاط منزل

دای          day          دیوار

دلینگو      delingoo  آویزان

دیکو        dekoo      مغازه

زله           zella        لاغر

زهرو       zahrov       ادرار

سمروق     semarogh  قارچ

قال                        سوراخ

سوزی       sovzi       سبزی

سیکا         seyka       سایه

صبا          saba         فردا

دینه          dina          دیروز

صبو       saboo      صابون

کق           kagh           نارس

کلیک       kelik          انگشت

کیسن       kisan          جیب

لوچ            looch           خیس

مجمعه     mogmea    سینی

مچید       mechid      مسجد

میدو        meydoo      میدان

نودو  novdeshor   ناودان

یره            yara              یارو

پخو           pakhoo          ناخن

 

/ 3 نظر / 63 بازدید
سيد

ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم!

سولماز

"ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم! "

سميرا

ممنون مطلب جالبي بود ! به منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم